De meesten van ons zijn wel vertrouwd met de term ‘rookmachine’. Op evenementen, feestjes en concerten zijn we ze allemaal wel eens tegengekomen. Maar sommige mensen vragen zich af of een rookmachine gevaarlijk is en of de rook die wordt uitgewasemd door deze apparaten schadelijk is voor de gezondheid. Want waar rook is, is vuur? In dit blog bespreek ik of rookmachines veilig zijn en aan welke eisen ze gebonden zijn.

Rookmachines: gevaarlijk of niet?

Rookmachine/mistmachine: vaag gebied?

Eerst helpen we een groot misverstand uit de wereld. De termen ‘rookmachine’ en ‘mistmachine’ worden nogal eens door elkaar gebruikt en dat leidt tot verwarring bij een aantal mensen. Een rookmachine produceert nevel (dus géén rook!) en deze wordt ingezet voor de verhoging van sfeer. Denk bijvoorbeeld aan dansfeesten, fotoshoots, films en dergelijke. Een mistmachine is iets heel anders. Deze categorie valt onder de noemer ‘mistgeneratoren’ en heeft niets met sfeer van doen. De mistgenerator is in het leven geroepen om bijvoorbeeld inbrekers te verwarren doordat de plotseling opdoemende nevel hen verrast en als het ware ‘gevangen’ houdt in een mistgordijn. De term ‘mistmachine’ bestaat dus feitelijk niet. Als mensen deze term gebruiken, wordt in de regel gewoon de rookmachine bedoeld.

Rookmachines: gevaarlijk of niet?

Vloeistof en dichtheid van de nevel

De nevel uit een rookmachine ontstaat door het verhitten van rookvloeistof. Over het algemeen blijft de nevel niet lang hangen in de ruimte waar de rookmachine geïnstalleerd is. Rookmachines produceren een dichte nevel of een lichte nevel, afhankelijk van de soort rookmachine. De mistgenerator daarentegen, maakt gebruik van een speciaal soort mistvloeistof. Wanneer deze vloeistof verneveld wordt, wordt direct het zicht beperkt en de nevel blijft lang hangen. Je kunt dan niet verder kijken dan 20 cm. Er is dan sprake van zeer dichte ‘mist’!

Gezondheidsrisico’s gehuld in nevel?

Er zijn nogal wat discussies geweest in het verleden over de mogelijke gezondheidsrisico’s van het inademen van de nevel die rookvloeistof produceert. In 2015 werd de regelgeving gewijzigd voor wat betreft het gebruik van de di-ethyleenglycol vloeistof. Bij langdurige blootstelling aan deze stof treedt beschadiging op aan de luchtwegen. Dit heeft ertoe geleid dat de meeste fabrikanten van rookvloeistof de genoemde stof niet langer produceren. Inmiddels is deze stof vervangen door propyleenglycol. Deze stof is in lage concentraties onschadelijk. Echter, doordat er zoveel verschillende soorten rookvloeistoffen bestaan, met verschillende samenstellingen, blijft het lastig te bepalen of ze risico’s meebrengen voor de gezondheid. Voor mistgeneratoren geldt overigens dat de stof daarin niet schadelijk is voor de gezondheid. Er blijft namelijk geen residu achter.

Rookmachines: gevaarlijk of niet?

Opwarming of verbranding?

Zoals gezegd is de stof propyleenglycol ongevaarlijk in lage concentraties. Een nadeel echter, is dat wanneer de stof wordt verbrand er een andere stof ontstaat, namelijk propeenoxide. Deze stof is wel degelijk schadelijk. Goede rookmachines (en de betere vloeistoffen) zullen de vloeistof enkel verhitten en vernevelen. Bij budgetrookmachines komt het wel voor dat de vloeistof verbrand wordt en ze dus de schadelijk stof produceren. Om alles in perspectief te plaatsen: in sigaretten zit ook propyleenglycol en hier wordt de stof wel degelijk verbrand én je ademt het bewust in! En dat zijn significant grotere hoeveelheden dan die voorkomen bij de productie van nevel uit rookmachines!

Je bent een rund als je met rookvloeistof stunt

Zoals altijd geldt de regel dat je verantwoord om dient te gaan met je apparatuur en de vloeistof die je gebruikt. Je zult in ieder geval enige kennis moeten bezitten van hoe rookmachines werken en welke vloeistof je het beste kunt gebruiken. De vloeistof bestaat voor het grootste deel uit gedestilleerd water, propyleengycol en vaak een kleurstof. Doe ook wat onderzoek naar de hoeveelheid residu die achterblijft na het gebruik van verschillende rookvloeistoffen. Je zult zien dat de wat betere vloeistoffen minder residu achterlaten dan de budgetstoffen. Wees verstandig en ga bewust om met de situaties ter plekke. Dit geldt voor de meeste dingen die we doen, dus ook voor de omgang met rookmachines.

Zie ook

» Rookmachines: 5 do’s en don’ts voor een langere levensduur
» Wat is de beste rookmachine, hazer of fazer voor mij?
» Zijn de lasers in een lichtshow gevaarlijk?
» De tien meest gestelde vragen over sneeuwmachines
» Het gebruik van special effects

» Rookmachines
» Fazers
» Hazers
» Rookvloeistof/Fazer-vloeistof
» Hazer-vloeistof
» Geurvloeistof
» Schoonmaakvloeistof

1 reactie
  1. Koen De Jonghe schreef:

    Beste, ik kan u alle gegevens bezorgen over hoe slecht hazervloeistof is. Ik ben werkzaam geweest in cc de kern waar mijn longen op een jaar tijd bijna volledig kapot gegaan zijn door een antari hazer. Ik zit nu nog op 40% longcapaciteit. Het feit is van 2014 en in 2019 herkend als beroepsziekte door fedris na veel touwgetrek. Als u info hierover wenst kan u mij altijd bereiken. Ik heb dit ook laten weten aan bastt maar zonder enig resultaat of interesse. Met vriendelijke groet, Koen

Laat een reactie achter